Wyznacz cel profesjonalny, promocyjny, personalny lub interpersonalny
i maksymalizuj potencjał komunikacji marketingowej, managerskiej i interpersonalnej.