Promocja!

Inteligencja dorosłych

300  250 

Iloraz IQ, zdolności
+ 10 kierunków rozwoju zdolności zawodowych

Opis

Zmierz swój potencjał inteligencji ogólnej: 
 • Inteligencja ogólna 
 • Iloraz inteligencji
 • Zdolności abstrakcyjno-logiczne  
 • Zdolności werbalne 
 • Zdolności wzrokowo-przestrzenne  
 • Zdolności społeczne 
Otrzymaj:
 • 1 kod dostępu do Testu    
 • 1 raport indywidualny Twój Profil 
Zaplanuj czas: 
 • 1h – wypełniasz test online  
 • 1h – sesja wyników – opcja  
 • 1h – sesja predyspozycje ogólne – opcja  
 • 1h – sesja predyspozycje zawodowe – opcja 
Zastosowanie: 
 • Ocena 
 • Selekcja 
 • Doradztwo 
 • Predyspozycje 
 • Zdolności 
 • Rozwój

Zmierz swój potencjał inteligencji ogólnej 

Inteligencja i iloraz inteligencji 
Czym jest inteligencja i jak się ją mierzy? 

Inteligencja jest to zdolność przystosowywania się do okoliczności dzięki dostrzeganiu abstrakcyjnych relacji, korzystaniu z uprzednich doświadczeń i skutecznej kontroli nad własnymi procesami poznawczymi. 

Inteligencja określa potencjalne wrodzone możliwości osoby, możliwości rzeczywiście rozwinięte i przejawiane oraz poziom wykonania określonych czynności lub zadań. 

Inteligencja płynna to zdolność dostrzegania złożonych relacji między symbolami i wykonywania manipulacji na symbolach, niezależnie od doświadczenia osoby.  

Inteligencja skrystalizowana to zdolność dysponowania wiedzą i umiejętnościami ważnymi w danym kontekście. Niniejszy test mierzy inteligencję skrystalizowaną. 

Inteligencję określa się za pomocą ilorazu inteligencji, obliczanego poprzez podzielenie wyniku testu inteligencji przez wiek życia i pomnożenie wyniku x 100. Dzięki tej formule wyniki IQ umieszczone na skali ilorazu inteligencji. Średni iloraz inteligencji w populacji to 100. Wyniki przeciętne są pomiędzy 90-110. Dalej wyniki powyżej i poniżej przeciętnej. Wyniki wysokie pomiędzy 130-150. Wyniki niskie poniżej 70. 

Twój Profil inteligencji ogólnej 
Jaki masz profil i jakie treści znajdziesz w raporcie indywidualnym? 

Raport indywidualny obejmuje opis Twojego Profilu wynikającego z wyników testu inteligencji ogólnej, określenie w jakim stopniu masz rozwinięte zdolności abstrakcyjno-logiczne, werbalne, wzrokowo-przestrzenne i społeczne. Raport pokazuje Twoje wyniki na tle grupy dorosłych, pracujących rówieśników wraz z podaniem Twojego ilorazu inteligencji.   

Test Inteligencja dorosłych 
Co mierzy test?  

Test APIS jest dostępny w 2 wersjach dla dorosłych APIS-Z i dla młodzieży APIS-P(R). W obu wersjach uwzględniono cztery typy zdolności: abstrakcyjno-logiczne, werbalne, wzrokowo-przestrzenne i społeczne. Każdą z tych zdolności reprezentują dwa testy.  

4 rodzaje zdolności:  

 • ABSTRAKCYJNO-LOGICZNE (klasyfikacja, przekształcanie liczb)Operacje rozumowania logicznego z wykorzystaniem materiału abstrakcyjnego (dedukcja i indukcja) 
 • WERBALNE (synonimy, nowe słowa)Rozumienie mowy i czynne posługiwanie się nią (znaczenie, pamięć słów, reguł gramatycznych) 
 • WZROKOWO-PRZESTRZENNE (kwadraty, klocki)Operacje stanowiące umysłowe reprezentacje przekształceń fizycznych. 
 • SPOŁECZNE (zachowania, historyjki)Rozumienie relacji społecznych, ludzkich zachowań, planowania zachowań w relacjach społecznych. 
Struktura testów 
Jak zmierzyć inteligencję ogólną? 

Test mierzący inteligencję ogólną dorosłych APIS-Z składa się z ośmiu testów: Zachowania, Kwadraty, Synonimy, Klasyfikacja, Przekształcenia Liczb, Nowe Słowa, Klocki, Historyjki. W ramach obu wersji pięć testów ma po 15 zadań, a trzy – po 10. W dwu testach zadania mają charakter zamknięty, w pozostałych – otwarty. 

Zastosowanie 
Kiedy warto sięgnąć po test inteligencji i raport indywidualny? 

Test inteligencji ogólnej APIS-Z dla dorosłych stosuje się w selekcji i doradztwie zawodowym. Testyinteligencji może przeprowadzić jedynie Psycholog z ukończonymi 5 letnimi studiami psychologicznymi.  

Test online 
Jakwypełnić test online? 
 1. Zamów w moim sklepie Test Inteligencja ogólna – u Psychologa z licencją na jego stosowanie  
 2. Otrzymasz mail z linkiem do testu i unikalnym kodem dostępu  
 3. Wypełnij test online – to Ci zajmie 1h. 
 4. Otrzymasz raport indywidualny z Twoim Profilem inteligencji ogólnej i interpretacją wyników 
Sesja psychologiczna – opcja 
Jak powiązać wyniki testu z Twoimi predyspozycjami? 

Dla dorosłych i młodzieży z opiekunami: 

 1. Umów się na 1h sesję z psychologiem, by omówić Twoje wyniki i raport indywidualny. 
 2. Umów się na 1h sesję z psychologiem, podczas której omówisz predyspozycje ogólne.
 3. Umów się na 1h sesję z psychologiem, podczas której omówisz predyspozycje zawodowe.
 4. Sprawdź pozostałe testy z oferty moich Testów, aby określić swój potencjał zawodowy, osobisty i interpersonalny.  
 5. Zobacz też test na inteligencję dla młodzieży w wieku 11-18 lat. Decyzję o udziale w tym teście może podjąć jedynie prawny opiekun młodych osób, których predyspozycje intelektualne można ocenić w oparciu o wyniki testu.

Jeśli masz pytania, zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego w sekcji Kontakt  

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Inteligencja dorosłych”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *