Promocja!

Kompetencje interpersonalne

300  250 

Asertywność, kooperacja, towarzyskość, zaradność, społecznikostwo
+10 kluczowych kompetencji interpersonalnych

Opis

Zmierz swój potencjał interpersonalny:

 • Twoja kariera a relacje w pracy
 • Twój Profil kompetencji interpersonalnych
 • Znaczenie i rozwój kompetencji społecznych
 • Słabe i mocne kompetencje społeczne
 • Zastosowanie w praktyce zawodowej

Otrzymaj:

 • 1 kod dostępu do Testu PROKOS
 • 1 raport indywidualny Twój Profil kompetencji interpersonalnych
 • 1 eBook 10 kluczowych kompetencji interpersonalnych

Zaplanuj czas:

 • 20 min – wypełniasz test online
 • 30 min – sesja wyników – opcja
 • 60 min – sesja kariery managera – opcja
 • 6h – coaching kariery – opcja

Zastosowanie:

 • Rekrutacja
 • Selekcja
 • Awans
 • Rozwój
 • Sprzedaż
 • Współpraca

Ocena predyspozycji do:

 • Pracy z ludźmi
 • Zarządzania
 • Współpracy
 • Wywierania wpływu
 • Inicjowania działań grupowych

Zmierz swój potencjał interpersonalny

Kompetencje interpersonalne w pracy

Czym są i dlaczego są ważne?

Kompetencje interpersonalne są pożądane przez każdego przedsiębiorcę i pracodawcę. Są niezbędne w pracy wymagającej kontaktów z ludźmi: współpraca, zarządzanie, kierowanie, animacja życia społecznego, wywieranie wpływu, inicjowanie działań grupy.

Specyfika dzisiejszych czasów: wzrost konkurencyjności na rynkach pracy i usług, zwiększenie się mobilności zawodowej czy konieczność współpracy osób o odmiennych kwalifikacjach, kompetencjach i mentalności, wszystkie te aspekty złożoności rzeczywistości biznesowej wiążą się ze zwiększaniem nacisku na rozwijanie umiejętności komunikowania się, współdziałania, wywierania wpływu, a także opierania się lub poddawania wpływom. Ogólnie rzecz biorąc, od pracowników oczekuje się umiejętności warunkujących „sprawność zarządzania sobą” w sytuacjach społecznych oraz wysokiej skuteczności interpersonalnej.

 

Twój Profil kompetencji interpersonalnych 

Jaki masz profil i jakie treści znajdziesz w raporcie indywidualnym?  

Raport indywidualny obejmuje opis Twojego Profilu kompetencji interpersonalnych, na podstawie wyników testu „Kompetencje interpersonalne” ze wskazaniem słabych i mocnych stron. Szczegółowo opisuje Twoje zdolności do współpracy, animacji życia społecznego, wywierania wpływu, inicjowania działań grupy, realizacji działań własnych razem z ludźmi. W raporcie są też wskazówki jak możesz wykorzystać wiedzę o sobie w planowaniu swojej kariery.

 

Test Kompetencje interpersonalne 

Co mierzy test?   

Test PROKOS służy do pomiaru kompetencji społecznych i pozwala na ocenę ich poziomu w pięciu zakresach szczegółowych: kompetencji asertywnych, kompetencji kooperacyjnych, kompetencji towarzyskich, zaradności społecznej i kompetencji społecznikowskich. Umożliwia tym samym diagnozę profilową.

5 rodzajów kompetencji interpersonalnych: 

 1. ASERTYWNOŚĆ – Jako asertywny kierownik wpływasz na innych, trwasz przy swoim zdaniu, nie burząc relacji?
 2. KOOPERACJA – Jako pomocny współpracownik harmonijnie współdziałasz z ludźmi, udzielasz pomocy i wsparcia?
 3. TOWARZYSKOŚĆ – Jako dusza towarzystwa nawiązujesz i podtrzymujesz kontakt oraz lubisz występować publicznie?
 4. ZARADNOŚĆ – Jako zaradny wykonawca organizujesz pracę, pozyskujesz przychylność i egzekwujesz swoje prawa?
 5. SPOŁECZNIKOSTWO – Jako prospołeczny inicjator dostrzegasz potrzeby i cele ludzi oraz angażujesz się społecznie?

 

Struktura testu  

Jak zmierzyć kompetencje interpersonalne? 

PROKOS składa się z 60 pozycji diagnostycznych (dotyczących kompetencji społecznych) i 30 pozycji buforowych (dotyczących umiejętności niespołecznych). Wszystkie pozycje są określeniami czynności lub zadań.

Oceniasz, na ile dobrze radzisz sobie (lub będziesz sobie radzić) z wymienionymi czynnościami czy zadaniami, posługując się czterostopniową skalą – od zdecydowanie dobrze poprzez raczej dobrze i raczej słabo do zdecydowanie źle. Pozycje diagnostyczne składają się na pięć skal, utworzonych na podstawie analizy czynnikowej.

5 skal:

 1. Asertywność
 2. Kooperacja
 3. Towarzyskość
 4. Zaradność społeczna
 5. Społecznikostwo

 

Zastosowanie  

Kiedy warto sięgnąć po test kompetencji interpersonalnych i raport indywidualny?  

Podczas rekrutacji, rozmów o awansie pada wiele pytań o kompetencje społeczne w praktyce. Poza przykładami można się posłużyć obiektywnym raportem o poziomie własnych kompetencji interpersonalnych.

Kwestionariusz PROKOS jest przeznaczony głównie dla osób z wykształceniem wyższym lub średnim. Może znaleźć zastosowanie w diagnozie przeprowadzanej dla celów selekcji i alokacji pracowników, promocji, awansów, obejmowania stanowisk managerskich.

Pozwalając na wykrycie zarówno mocniejszych, jak i słabszych stron w Twoim funkcjonowaniu społecznym, może też pomóc w określeniu Twoich potrzeb szkoleniowych.

Diagnoza wykonana za pomocą PROKOS może również ujawnić poważniejsze deficyty w zakresie kompetencji społecznych lub zaniżenie samooceny własnego funkcjonowania społecznego i poczucie małej skuteczności w kontaktach z ludźmi, stanowiąc punkt wyjścia dla oddziaływań terapeutycznych.

Test mierzący efektywność pracy PROKOS może przeprowadzić jedynie Psycholog z ukończonymi 5 letnimi studiami psychologicznymi.

 

Test online  

Jak wypełnić test online? 

 1. Zamów w moim sklepie Test Kompetencje interpersonalne – u Psychologa z licencją na jego stosowanie
 2. Otrzymasz mail z linkiem do testu i unikalnym kodem dostępu
 3. Wypełnij test online – to Ci zajmie 20 min.
 4. Otrzymasz raport indywidualny z Twoim Profilem kompetencji interpersonalnych i interpretacją wyników oraz eBookiem „10 kluczowych kompetencji interpersonalnych”.

 

Coaching Kariery Managera – opcja 

Jak powiązać wyniki testu z planami rozwoju kariery zawodowej?

 1. Umów się ze mną na 30 min sesję online, by omówić Twoje wyniki i raport indywidualny.
 2. Umów się ze mną na 60 min sesję coachingową, podczas której doprecyzujesz cel, związany z rozwojem Twojej kariery zawodowej.
 3. Rozważ program coachingowy, podczas którego wspólnie ze mną możesz stworzyć prospekt wartości dla Twojego pracodawcy lub klienta spójny z Twoimi największymi talentami.
 4. Sprawdź pozostałe z oferty moich Testów, aby określić swój potencjał zawodowy, osobisty i interpersonalny.

Jeśli masz pytania, zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego w sekcji Kontakt

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Kompetencje interpersonalne”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *