Promocja!

Efektywność pracy

350  300 

Kierowanie, współpraca, praca, osobowość
+15 kroków do efektywności osobistej w pracy 

Opis

Zmierz swój potencjał efektywności pracy:
 • Twoja kariera a efektywność 
 • Twój Profil efektywnego stylu pracy 
 • Słabe i mocne strony efektywności osobistej 
 • 3 skale kierowania 
  • motywacja władzy, osiągnięć, przywództwa 
 • 5 skal współpracy 
  • praca zespołowa, relacje, empatia, zadania, wpływ 
 • 3 skale pracy 
  • sumienność, elastyczność, orientacja na działanie 
 • 3 skale osobowości 
  • pewność siebie, odporność na stres, kontrola emocji 
 • Kompetencje managerskie 
 • Kompetencje specjalistyczne 
 • Zastosowanie w praktyce zawodowej 
Otrzymaj:
 • 1 kod dostępu do Testu BIP 
 • 1 raport indywidualny Twój Profil Efektywności pracy 
 • 1 eBook 10 kroków do efektywności osobistej w pracy 
Zaplanuj czas:
 • 30 min – wypełniasz test online  
 • 30 min – sesja wyników – opcja  
 • 60 min – sesja kariery managera – opcja  
 • 6h – coaching kariery – opcja 
Zastosowanie:
 • Ocena 
 • Samoocena 
 • Rekrutacja  
 • Selekcja 
 • Doradztwo 
 • Predyspozycje managerskie 
 • Predyspozycje specjalistyczne 
 • Rozwój 

Zmierz swój potencjał efektywności pracy

Efektywność osobista w pracy
Czym jest i co na nią wpływa? 

Wyobraź sobie idealny dzień pracy – działasz z ludźmi zgodnie z planem, pracujesz nad priorytetami, odczuwasz satysfakcję, nawet w nieprzewidzianych sytuacjach. Jak pracować mądrze, a nie ciężko? Twoja efektywność osobista w pracy wiąże się z Twoim stylem kierowania, współpracy, pracy i z osobowością. Z zakresem odpowiedzialności i obowiązków bywa różnie, ale przyjmij, że chcesz w pełni wykorzystać swój potencjał zawodowy. Do czego masz zdolności, a w jakich działaniach się nie czujesz najlepiej? Czy wiesz jak efektywnie pracujesz? Budując Markę Osobistą – zmierz swój potencjał efektywności pracy i połącz wyniki z planem kariery. 

Twój Profil efektywności pracy  
Jaki masz profil i jakie treści znajdziesz w raporcie indywidualnym?  

Raport indywidualny obejmuje opis Twojego Profilu efektywnego stylu pracy, na podstawie wyników testu Efektywności pracy ze wskazaniem słabych i mocnych stron. Szczegółowo opisuje Twoje kompetencje do kierowania, współpracy, pracy oraz osobowość zawodową. W ramach tych 4 kategorii opisane są Twoje wyniki na 14 skalach z interpretacją jakościową (opis) i ilościową (wysokie, niskie lub przeciętne) na tle grupy rówieśników, pracujących zawodowo. Dokument zawiera również informacje o profilach managerskich i specjalistycznych, z którymi możesz porównać swoje wyniki. W raporcie są też wskazówki jak możesz wykorzystać wiedzę o sobie w planowaniu swojej kariery.  

Test Efektywność pracy  
Co mierzy test?   

Test BIP jest przeznaczony do pomiaru wymiarów osobowości ważnych z puntu widzenia efektywnego funkcjonowania zawodowego w pracy na różnych stanowiskach. 

Mierzy 4 obszary zawodowe, nazwane potocznie poniżej. Nazwy oryginalne są podane w opisie struktury testu. 

4 rodzaje kompetencji zawodowych:  

 • KIEROWANIE Lubisz zarządzać, przewodzić, osiągać cele, mieć władzę. Test mierzy zakres Twojej motywacji do pracy w zakresie działań związanych z kierowaniem pracą, sobą i ludźmi. 
 • WSPÓŁPRACA Podczas interakcji z ludźmi stawiasz na pracę zespołową, relacje, empatię, zadania, wpływ. Test mierzy, które kompetencje interpersonalne są Twoją mocną stroną oraz te, które możesz dalej rozwijać. 
 • PRACA Pracujesz sumiennie, efektywnie, elastycznie reagując za zmiany. Test mierzy na ile jest to typowa dla Ciebie postawa wobec pracy, a na ile masz inny styl pracy. 
 • OSOBOWOŚĆ Na co dzień pokazujesz pewność siebie, odporność na stres i kontrolę emocji. Test mierzy Twoje osobowościowe predyspozycje do pracy, niezależnie od sytuacji. 
Struktura testu  
Jak zmierzyć efektywność pracy? 

BIP Istnieje na rynku od 1998r w Niemczech, posiada adaptację w Wielkiej Brytanii, Danii, Francji, Czechach, Polsce. Polską adaptację stworzono na grupie 646 aktywnych zawodowo osób dorosłych z 18 grup zawodowych. Test BIP jest narzędziem pozwalającym na pomiar 14 cech osobowości ważnych z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania zawodowego. Cechy te są podzielone na cztery grupy odnoszące się do różnych aspektów funkcjonowania zawodowego. 

14 skal w 4 kategoriach:  

 • Orientacja zawodowa – potocznie nazwana „kierowaniem 
  • Motywacja władzy 
  • Motywacja osiągnięć  
  • Motywacja przywództwa 
 • Zachowania zawodowe – potocznie nazwane „pracą 
  • Sumienność 
  • Elastyczność  
  • Orientacja na działanie 
 • Kompetencje interpersonalne – potocznie nazwane „współpracą 
  • Asertywność 
  • Otwartość na relacje 
  • Towarzyskość 
  • Orientacja na zespół 
  • Wrażliwość społeczna 
 • Osobowość zawodowa – skrótowo nazwane „osobowością 
  • Stabilność emocjonalna 
  • Praca pod presją 
  • Pewność siebie 
Zastosowanie 
Kiedy warto sięgnąć po test efektywności pracy i raport indywidualny? 

Podstawowe zastosowanie Testu Efektywność pracy to określenie skutecznego stylu pracy, identyfikowanie mocnych i słabych stron poprzez wskazanie, w których obszarach masz silne kompetencje, a które wpływają na gorsze wyniki w danej kategorii zachowań zawodowych. Służy również do: 

 • Wspierania procesów rekrutacyjnych, selekcyjnych i rozwojowych w organizacji  
 • Określenia predyspozycji kierowniczych 
 • Samooceny i oceny przez współpracowników 
 • Dostosowania profilu obowiązków do profilu osoby 
 • Określenia profilu zawodowego przydatnego na poszczególnych stanowiskach 
 • Maksymalizacji potencjału intelektualnego pracowników 

Test mierzący efektywność pracy BIP może przeprowadzić jedynie Psycholog z ukończonymi 5 letnimi studiami psychologicznymi.  

Efekty 
Jeśli jesteś managerem, wyniki testu pozwalają określić Twoje kompetencje managerskie do: 

KIEROWANIA 

 • Przewodzenia i kierowania ludźmi 
 • Podejmowania się roli lidera 
 • Potrzeby sprawowania władzy 
 • Autoprezentacji i wystąpień publicznych 
 • Dążenia do rezultatów i potrzeby rozwoju 
 • Ambicji i wysokich aspiracji 
 • Zarządzania ludźmi i przejmowania inicjatywy 
Jeśli jesteś managerem lub specjalistą, kandydatem do pracy lub awansu, wyniki testu pozwalają określić Twoje predyspozycje do: 

WSPÓŁPRACY 

 • Budowania harmonijnych i przyjacielskich relacji w pracy 
 • Dominowania i wywierania wpływu  
 • Uległości wobec podejmowanych decyzji przez innych 
 • Pracy zespołowej lub samodzielnej 
 • Komunikacji niewerbalnej i empatii w rozumieniu sygnałów od ludzi 
 • Komunikacji interpersonalnej i nawiązywania kontaktów

PRACY 

 • Ukierunkowania na cel i działanie  
 • Orientacji na realizację zadań zawodowych 
 • Doskonalenia struktur, procedur i procesów w pracy 
 • Dokładności i sumienności w wykonywaniu obowiązków zawodowych 
 • Otwartości na zmianę vs akceptacji aktualnej sytuacji 
 • Otwartości na mobilność zawodową 
 • Zarządzania własnym wizerunkiem

OSOBOWOŚCI 

 • Pewności siebie i zdecydowanego działania  
 • Radzenia sobie ze stresem i pracą pod presją 
 • Radzenia sobie z sytuacjami trudnymi 
 • Swobody i niezależności w działaniu 
 • Podejmowania vs niepodejmowania wyzwań i akceptacji aktualnego stanu rzeczy 
Korzyści   
Do czego przydaje się wiedza o efektywności pracy?  

Wybierając test Efektywność pracy otrzymujesz raportu indywidualny z Twoim Profilem i udzieleniem odpowiedzi na 15 pytań w 4 kategoriach zachowań zawodowych: 

I. ORIENTACJA ZAWODOWACo, przede wszystkim, daje Tobie satysfakcję zawodową?

 1. 1. Motywacja osiągnięć Jak dużo od siebie wymagasz?
 2. 2. Motywacja władzy Czy lubisz mieć wpływ na realizowane w pracy projekty?
 3. 3. Motywacja przywództwa Czy lubisz przewodzić innym ludziom?

II. ZACHOWANIA ZAWODOWEJaka jest typowa dla Ciebie postawa wobec pracy?

 • 4. Sumienność Jak ważne są dla Ciebie detale i perfekcjonizm?
 • 5. Elastyczność Czy łatwo przystosowujesz się do zmian i nieprzewidzianych sytuacji?
 • 6. Orientacja na działanie Jak szybko przechodzisz od decyzji do działania?

III. KOMPETENCJE SPOŁECZNEJaki jest Twój indywidualny styl wchodzenia w interakcje z innymi ludźmi w otoczeniu zawodowym?

 1. 7. Wrażliwość społeczna Czy potrafisz zrozumieć zachowania innych ludzi?
 2. 8. Otwartość na relacje Czy często przejmujesz inicjatywę w kontaktach z innymi ludźmi?
 3. 9. Towarzyskość Czy ważne jest dla Ciebie harmonijne współżycie z innymi ludźmi?
 4. 10. Orientacja na zespół Czy wolisz pracować samodzielnie, czy grupowo?
 5. 11. Asertywność Czy sprzeciw innych jest dla Ciebie przeszkodą w realizacji celów?

IV. NATURA PSYCHOLOGICZNAJakie są Twoje możliwości w zakresie kontroli emocjonalnej, odporności na stres i pewności siebie?

 1. 12. Stabilność emocjonalna Czy potrafisz zachować stabilność emocjonalną?
 2. 13. Praca pod presją Czy jest w stanie znosić trudne warunki pracy?
 3. 14. Pewność siebie Czy jest osobą pewną siebie?

Z Raportem otrzymujesz też eBook10 kroków do efektywności osobistej w pracy w którym znajdziesz praktyczne wskazówki i odpowiedzi na najważniejsze pytanie: 

 1.  15. Twoja Kariera Managera / Specjalisty Jak możesz skorzystać z wiedzy o własnej efektywności osobistej w pracy?
Wersje 
Jaka wersja Ciebie interesuje samo-opisowa czy obserwacyjna, a może obie?  

Dostępna jest wersja samoopisowa i obserwacyjna, co pozwala na informacje zwrotne o sobie oraz o współpracownikach. Przy wyborze obu wersji, test pozwala na wskazanie jak własny wizerunek może różnić się od wizerunku publicznego. Wybierając obie wersje dla siebie i członków zespołu, manager może określić predyspozycje członków zespołu do wykonywania różnych zadań, oraz otrzymać porównanie członków zespołu pod kątem predyspozycji zawodowych między sobą. 

Test online  
Jak wypełnić test online? 
 1. Zamów w moim sklepie Test Efektywność pracy – u Psychologa z licencją na jego stosowanie  
 2. Wybierz i zaznacz w koszyku wersję samoopisową lub obserwacyjną. Domyślnie jest w formularzu oznaczona wersja samoopisowa.  
 3. Otrzymasz mail z linkiem do testu i unikalnym kodem dostępu  
 4. Wypełnij test online – to Ci zajmie 30 min.  
 5. Otrzymasz raport indywidualny z Twoim Profilem efektywności pracy i interpretacją wyników oraz eBookiem pokazującym jak praktycznie wykorzystać wied z raportu w praktyce zawodowej. 
Coaching Kariery Managera – opcja 
Jak powiązać wyniki testu z planami rozwoju kariery zawodowej?
 1. 6. Umów się ze mną na 30 min sesję online, by omówić Twoje wyniki i raport indywidualny. 
 2. 7. Umów się ze mną na 60 min sesję coachingową, podczas której doprecyzujesz cel, związany z rozwojem Twojej kariery zawodowej. 
 3. 8. Rozważ program coachingowy, podczas którego wspólnie ze mną możesz stworzyć prospekt wartości dla Twojego pracodawcy lub klienta spójny z Twoimi największymi talentami. 
 4. 9. Sprawdź pozostałe z oferty moich Testów, aby określić swój potencjał zawodowy, osobisty i interpersonalny.    

   

Jeśli masz pytania, zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego w sekcji Kontakt  

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Efektywność pracy”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *