10 kroków kreowania strategii marki osobistej i rozwoju kariery zgodnej z potencjałem

Pan i Pani Career to dwoje niezależnych profesjonalistów, którzy postanowili zadbać o własną karierę, spójną z ich potencjałem zawodowym i zgraną z ich stylem życia. W myśl idei, że do rozwoju kariery i osiągania sukcesów we własnej firmie lub na etacie, potrzebna jest silna marka osobista, zgłosili się do ProPerCom. Zainteresowani Programami Personal Brandingu wybrali ona – Manager Branding, on – Expert Branding. Przeszli dwa niezależne procesy wspierające w budowaniu profesjonalnej marki osobistej ona – Mentoring Managerski, on – Coaching Kariery. Niemniej w obu Programach uczestniczyli w podobnych etapach: strategia marki osobistej, pomiar i analiza potencjału zawodowego, rozwój kompetencji i planu komunikacji, promocja przez content marketing i social selling. Pan i Pani Career z mentorem i coachem na indywidualnych sesjach określili swój potencjał, zawodowy, chcąc mądrze pokierować swoją dalszą karierą. Jak to zrobili? Jak Ty to możesz zrobić?

Określ swój potencjał zawodowy i zbuduj Markę Osobistą

10 kroków Pana i Pani Career

https://propercom.pl/

1.    Jaki jest etap kariery na dziś i cel zawodowy na jutro?

Pani Career to 30+ letnia, profesjonalna, zarządzająca projektami konsultingowymi Managerka, związana przez dekadę z korporacją, wspina się po szczeblach kariery managerskiej, rozwija zespoły, wspiera zmiany organizacyjne, wdraża nowe trendy, pracuje międzynarodowo. Planuje zmianę tempa pracy i odchodzi z firmy. Realizuje projekty konsultingowe, jest otwarta na nowe wyzwania. Jej celem jest objęcie managerskiego stanowiska w nowej korporacji. Kieruje nią chęć przekucia doświadczenia w realną wartość dla nowego pracodawcy.

Pan Career to 40+ letni, przedsiębiorczy, projektujący technologiczne rozwiązania dla biznesu Manager, pracuje po kilka lat dla kilku dużych firm, będąc ekspertem w swojej specjalizacji. Po odejściu z korporacji wychodzi na rynek z własną ofertą, współpracuje z różnymi klientami, kreując dedykowane rozwiązania pod ich potrzeby. Jego celem jest budowa i rozwój własnego biznesu oraz osiągnięcie pozycji rozpoznawalnego eksperta. Kieruje nim chęć dostarczania nowej jakości wielu firmom lub profesjonalistom.

2.    Kiedy warto zrobić analizę kariery i czy tylko podczas zmiany zawodowej?

To pierwsze przybliżenie dwóch Managerów z dwoma różnymi planami dalszego rozwoju kariery. Do ProPerCom trafili w momencie zmiany zawodowej, podejmując decyzję, aby zbudować, rozwinąć i wypromować silną markę osobistą. Z uwagi na różne cele: rekrutacyjny i promocyjny wybrali różne Programy Personal Brandingu ProPerCom, odpowiednio: Manager Branding dla Managerów i Expert Branding dla Przedsiębiorców. Zapytani jak często analizują swoją karierę i w jakich momentach podejmują działania w tym kierunku, odpowiedzieli zgodnie, że wtedy, kiedy planują zmianę pracy lub firmy. To główny moment na taką refleksję, ale warto też zrobić analizę kariery przy okazji rekrutacji, selekcji, awansu, oceny okresowej, zmiany zakresu odpowiedzialności, rozwoju kompetencji, współpracy z nowym klientem, nowych wyzwań w pracy i życiu, sytuacji interpersonalnych, wdrażania nowych trendów i technologii, zmianie miejsca zamieszkania. To obiektywne sytuacje zawodowe i prywatne. Pani Career planowała zmienić pracę, Pan Career planował wypromować swój biznes. Jakie przeszli etapy?

Manager Branding ProPerCom

3.    Jak Manager Branding ProPerCom pomaga Managerowi w zmianie pracy?

Pani Career w ramach Programu Manager Branding ProPerCom uczestniczyła w cztero-etapowym procesie budowania silnej Marki Managera.

1.   Wzięła udział w procesie Mentoringu managerskiego i podczas kilku sesji merytorycznych omówiła z mentorem strategię powrotu na rynek pracy, plan kariery, wzmocnienia kompetencji managerskich przydatnych w perspektywicznych branżach.

2.   Doprecyzowała plan kariery i określiła z mentorem preferowany profil zawodowy. Wypełniając 7 testów mierzących potencjał zawodowy i inteligencję, otrzymała raporty indywidualne z porównaniem na tle populacji rówieśników. Włączyła rekomendacje do swojego planu, skupiając się na kluczowych atutach.

3.   Mając benchmark kompetencji, które mają największy wpływ na jej pracę skorzystała z programu rozwoju osobistego, obejmującego serię warsztatów nastawionych na rozwój umiejętności interpersonalnych lidera.

4.   Skorzystała również z oferty planu komunikacji, content marketingu i automatyzacji social sellingu, poszerzając sieć kontaktów zawodowych w Polsce i zagranicą.

Expert Branding ProPerCom

4.    Jak Expert Branding ProPerCom pomaga Przedsiębiorcy w promocji firmy?

Tymczasem Pan Career w ramach Programu Expert Branding ProPerCom przeszedł cztery kroki w celu zbudowania swojej silnej Marki Eksperta.

1.   Podczas procesu Coachingu kariery pracował z coachem nad celem rozwoju biznesu i budowaniem wizerunku własnej marki wokół jego specjalizacji.

2.   Na wstępie wypełnił 5 testów potencjału zawodowego, otrzymując 5 raportów indywidualnych. Dodatkowo otrzymał zbiorczy profil zawodowy z wskazaniem mocnych i słabych stron oraz porównaniem kompetencji na tle pracującej grupy rówieśników.

3.   Przeszedł serię kursów z ważnych dla niego obszarów, aby osiągać lepsze wyniki w przyszłości.

4.   Otrzymał również plan komunikacji oraz wsparcie w doborze i wdrożeniu narzędzi do promocji i networkingu w tym autoatyzacji social sellingu, dopasowanych do jego stylu komunikacji z klientem.

5.    Jak strategia Personal Brandingu powinna łączyć cele z predyspozycjami?

Zakładając różne cele Pana i Pani Career rozmawialiśmy podczas naszych indywidualnych sesji coachingu i mentoringu o tym, co jest najważniejsze aby dobrze funkcjonować w pracy. Zazwyczaj są to cztery obszary: praca, współpraca, kierowanie, osobowość. Praca poza oczywistym celem firmowym, powinna być dopasowana do kompetencji, predyspozycji i potencjału zespołów oraz pojedynczych osób. Przyczyną zmian zawodowych jest często brak dopasowania celów firmy do możliwości i potencjału ludzi. Można to mierzyć. W tym celu opracowuję Profil Zawodowy będący wstępem do strategii marki osobistej. Im bardziej wykorzystujesz swój potencjał zawodowy, tym lepsze osiągasz rezultaty i odczuwasz większą satysfakcję z pracy. Co zawiera taki profil zawodowy?

6.  Dlaczego warto określić swójprofil zawodowyw oparciu o potencjał?

Podczas sesji coachingowych i mentorskich ProPerCom z Panem i Panią Career skupiliśmy się na pogłębieniu ich strategii Personal Brandingu, wnosząc do nich ważne obserwacje z testów, analizy kariery i profili zawodowych. Włączyliśmy je również do ich planów rozwoju osobistego oraz kariery managerskiej i eksperckiej. Oto sens kluczowych obszarów, jakie zawiera profil zawodowy. Koncentrują się na najważniejszych aspektach pracy. Zadaj sobie te same pytania:

1.   Kierowanie

Lubisz zarządzać, przewodzić, osiągać cele, mieć władzę? W profilu zawodowym masz określony stopień Twojej motywacji do pracy w zakresie działań związanych z kierowaniem pracą, sobą i ludźmi. Im bardziej Twój osobisty styl kierowania ludźmi wpływa na Twój zespół, tym większy masz wpływ na kulturę organizacyjną Twojej firmy.

2.   Współpraca  

Podczas interakcji z ludźmi stawiasz na pracę zespołową, relacje, empatię, zadania, wpływ? W profilu są określone kompetencje interpersonalne które są Twoją mocną stroną oraz te, które możesz dalej rozwijać. Im bardziej świadomie wchodzisz we współpracę, wykazujesz asertywność, stopniujesz towarzyskość, postępujesz zaradnie i działasz prospołecznie, tym lepsze masz relacje interpersonalne z ludźmi.

3.   Praca 

Pracujesz sumiennie, efektywnie, elastycznie reagując za zmiany. W profilu znajdziesz wskazanie na ile jest to typowa dla Ciebie postawa wobec pracy, a na ile masz inny styl pracy. Im większa sumienność, elastyczność, tym większa zdolność do realizacji największych wyzwań.

4.   Osobowość 

Na co dzień pokazujesz pewność siebie, odporność na stres i kontrolę emocji. W profilu znajdziesz zmierzone osobowościowe predyspozycje do pracy, niezależnie od sytuacji. Im lepiej zaakcentujesz swoje osobowościowe predyspozycje do pracy, tym bardziej skutecznie możesz kierować swoją karierą.

 Na podstawie profilu zbudowałam dla Pana i Pani Career podstawy wizerunku, autoprezentacji i copywritingu, służące pokazaniu najważniejszych atutów ich kompetencji zawodowych.

7.    Jak świadomie wykreowana marka osobista pomaga w rozwoju kariery?

Przechodząc etapy Coachingu Kariery i Mentoringu Managerskiego Pan i Pani Career określili, zmierzyli, rozwinęli i wypromowali swój potencjał wplatając wnioski i rekomendacje do strategii marki osobistej Managera i Eksperta. Przy okazji pisania tego artykułu spotkali się aby udzielić mi wywiadu i podzielić się swoimi obserwacjami. Rozmawialiśmy na temat ich nowo określonych Marek Osobistych i ich odbioru przez grupę docelową. Wywiad zakończyłam sesją networkingową, podczas której Pan i Pani Career zaproponowali siebie nawzajem wymianę doświadczeń w obszarach uzupełniających ich plany zawodowe.

Jednym z efektów dobrze określonej marki osobistej jest to, że w otoczeniu jesteśmy kojarzeni z tematami, w jakich mamy największe kompetencje.

Poza oczywistą satysfakcją, stwarza to szansę na pozyskanie ważnych kontaktów, a docelowo też kontraktów. Pan i Pani Career realizują obecnie wspólny projekt zawodowy, dla wspólnego klienta, który docenił komplementarność ich wspólnie przygotowanej oferty.

8.    Czy wdrożenie Personal Brandingu ProPerCom pomaga osiągać sukcesy?

Dziś Pan Career występuje na konferencjach branżowych i rozwija swoją działalność, współpracując z klientami nad dedykowanym ofertami, które tworzy z freelancerami. Promocja obecnie trwa, a Pan Career z ogromną satysfakcją z tego, czym się zajmuje, wzbudza zainteresowanie swoimi innowacjami. Realizuje plany finansowe, na poziomie jaki założył w pierwszej fazie wdrożenia swojej Marki Eksperta na rynku, z tendencją do rozwoju biznesu i z perspektywą podpisania kolejnych kontraktów. Brawa dla Pana Career.

Dziś Pani Career stosując content marketing i networking nawiązuje relacje z potencjalnymi klientami, headhunterami i pracodawcami. W kilka miesięcy potroiła liczbę osób w swojej sieci Linkedin (liczoną w tysiącach). Mając profil Linkedin Premium bardzo celowo określa skuteczność działań rekrutacyjnych, networkingowych i promocyjnych. Jej profil zawodowy jest w gronie top 10% aplikacji o pracę jakie składa. Prowadzi zaawansowane rozmowy z kilku korporacjach na temat kariery managerskiej. Często słyszy, że ma za wysokie kwalifikacje. Za to z energią realizuje projekty konsultingowe dla inspirujących liderów z ciekawych firm, których poznała przez wzmożoną aktywność na Linkedin. Daje sobie czas na podjęcie decyzji. Aplauz dla Pani Career.

Pan i Pani Career istnieją naprawdę. Dla potrzeb tego artykułu ich personalia są ukryte. Więcej o drodze Pana i Pani Carrer w następnym artykule ProPerCom z cyklu Określ Swój Potencjał.

9.    Jakie pierwsze kroki warto podjąć już teraz, by zbudować markę osobistą?

Jeśli historia Pana i Pani Career Cię zaciekawiła, polecam Ci trzy kroki, jakie możemy podjąć razem już dziś:

1.   Profil zawodowy – ankieta, test i analiza profilu z raportem

Pierwszy etap budowania marki osobistej to analiza wyników testu psychologicznego o osobowościowych wyznacznikach efektywności pracy. Obejmuje opracowanie zbiorczego raportu indywidualnego z określeniem profilu zawodowego, cech kluczowych z samoopisu i dodatkowych z analizy profilowej, opcjonalnie może też uwzględniać opinie współpracowników oraz wskazówki dotyczące kariery. Zawiera też słabe i mocne strony do pracy spójnej z potencjałem zawodowym.

2.   Testy psychologiczne z raportem indywidualnym – pomiar i analiza potencjału

Drugi etap budowania marki osobistej obejmuje analizę kluczowych obszarów związanych z karierą zawodową. Są to testy psychologiczne do analizy i oceny potencjału zawodowego. Wykonywane w pakiecie lub pojedynczo w zależności od założonego celu rozwoju osobistego. Należą do nich: kierowanie ludźmi, efektywność pracy, motywacja osiągnięć, kompetencje interpersonalne, osobowość zawodowa. Testy dodatkowe mierzą inteligencję dorosłych i dzieci.

3.   Strategia i rozwój marki osobistej managera lub eskperta

Trzeci etap budowania marki osobistej opiera się na coachingu kariery czyli procesie pracy z własnym celem zawodowym. Dla managerów taką rolę odgrywa mentoring managerski, wzbogacony o sesje merytoryczne oparte na doświadczeniu korporacyjnym prowadzącego mentora i coacha. Kontynuacją procesu budowania marki osobistej jest rozwój kompetencji.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o Manager Brandingu i Expert Brandingu, zobacz jakie dalsze kroki możesz podjąć by budować osobistą Markę Managera oraz Markę Eksperta na stronie ProPerCom.pl

10.  Jakie inne aspekty warto wziąć pod uwagę w kreowaniu marki osobistej?

Jak jest u Ciebie? Napisz w komentarzu na ile się z identyfikujesz z Panem i / lub Panią Career, na jakim Ty jesteś etapie zawodowym, jak kierujesz swoją karierą, co się Tobie sprawdza, jakie masz pytania? Chętnie odniosę się do Twoich uwag w kolejnych artykułach.

Dziś planujesz – jutro reagujesz. Nie zwlekaj – działaj. Pomyśl – napisz.

Zbuduj silną Markę Osobistą i zadbaj o karierę spójną z Twoim potencjałem.

Z przyjemnością pomogę.

Dominika Filińska

Partner ProPerCom, Brand Communications Manager, Mentor, Coach, Psycholog z 15 letnim doświadczeniem w brandingu, digital marketingu i komunikacji korporacyjnej. Buduję strategie marek oraz plany komunikacji biznesowej, marketingowej i interpersonalnej. Prowadzę coaching kariery i mentoring managerski jako proces rozwoju osobistego począwszy od testów, przez kursy, opracowanie planów marketingowo-komunikacyjnych, po strategię nastawioną na realizację ustalonych celów kreowania marki osobistej managera, eksperta, oraz marki pracodawcy, usługi, firmy. Pracowałam dla Accenture, Dentsu Aegis Network, Nowoczesnej Firmy. Współpracuję z managerami i firmami w Polsce i zagranicą.

ProPerCom.pl

Manager Branding ProPerCom

Expert Branding ProPerCom

Profil zawodowy ProPerCom

Pomiar i analiza potencjału ProPerCom

Strategia budowania Marki Osobistej i Pracodawcy ProPerCom

Blog ProPerCom


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *